NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Bruk: show udpconn [[index)] LokalIPAdresse LokalPort ] [[rr=]heltall] Parametere: Merke Verdi index - Må inkludere den lokale IP-adressen og portnummeret for en UDP-tilkobling. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder for informasjon om UDP-tilkobling. Kommentarer: Viser statusinformasjon for UDP-tilkobling. Eksempler: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - kommando Viser UDP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy
Endrer til konteksten "netsh interface portproxy".
netsh routing ipx netbios
Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios".
netsh ras ip delete range
Sletter et intervall fra det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface ip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser UDP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.156
14828

Amazon Artikel "zuletzt angesehen" im Verlauf löschen!

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Windows 10 Defender dauerhaft deaktivieren!

 /

Can I continue to use the mouse tracks / trails on Windows 11?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11?

 /

Unter Windows 10 / 11 als Lila Datei-Explorer!

 /

Where can I clear File Explorer history on Windows 11?

 /

Change the font size when comparing under MS Windows OS and the character map!

 /

Simple Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

 /

Easy Share the folder with everyone on Windows 11!

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /