NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí konfiguraci adresy IP. show config - Zobrazí adresu IP a další informace. show dns - Zobrazuje adresy serveru DNS. show icmp - Zobrazí statistiku protokolu ICMP. show interface - Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. show ipaddress - Zobrazí stávající adresy IP. show ipnet - Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. show ipstats - Zobrazí statistiku protokolu IP. show joins - Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. show offload - Zobrazí informace o zatížení. show tcpconn - Zobrazí připojení protokolu TCP. show tcpstats - Zobrazí statistiku protokolu TCP. show udpconn - Zobrazí připojení UDP. show udpstats - Zobrazí statistiku protokolu UDP. show wins - Zobrazí adresy serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW

netsh interface ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.156
13074

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7, 8.1 oder 10 einsetzen?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Wann endet der Support bei Windows Server 2012?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /