NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí konfiguraci adresy IP. show config - Zobrazí adresu IP a další informace. show dns - Zobrazuje adresy serveru DNS. show icmp - Zobrazí statistiku protokolu ICMP. show interface - Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP. show ipaddress - Zobrazí stávající adresy IP. show ipnet - Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. show ipstats - Zobrazí statistiku protokolu IP. show joins - Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. show offload - Zobrazí informace o zatížení. show tcpconn - Zobrazí připojení protokolu TCP. show tcpstats - Zobrazí statistiku protokolu TCP. show udpconn - Zobrazí připojení UDP. show udpstats - Zobrazí statistiku protokolu UDP. show wins - Zobrazí adresy serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW

netsh interface ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.155
13074

Dateiversionsverlauf unter Windows 11 verwenden!

 /

Difference between TTF and OTF, which is the better font?

 /

How to activate the quick start of Windows 11?

 /

Probleme bei Pfaden mit Leerzeichen und Umgebungsvariablen gelöst!

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Forget the Font Name!

 /

Wie kann man auf Windows 8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 11, 10, 8.1 und MS Server!

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /