NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm
0.218
15991

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

In Windows 8.1 den Benutzer wechseln (abmelden)?

 /

Was ist ein Pixel?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 10, 8.1 und MS Server?

 /

Continue to use Windows 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Opening the PC settings in Windows 10 - 3 options!

 /