NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm
0.156
15991

Prüfen ob das Windows 11 aktiviert ist, wo kann ich es erkennen?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

How big is MS Windows 11 OS after installation?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Can I find desktop directorys from all users on Windows 11 / 10?

 /

Druckereigenschaften anzeigen auf Windows 10/11!

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Den Web HTTP, HTTPS, und FTP Server auf Windows 11 nachinstallieren!

 /