NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm

0.093

Wie kann ich in Windows 7 in den übergeordneten Ordner wechseln?

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /