NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm
0.156
15991

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

The mouse wheel settings Windows 11, 10, ... etc!

 /

IE (Version 8) auf XP bringt beim Aufruf von Webseiten "Gültiges Zertifikat fehlt"?

 /

Untermenüs für mehrere Befehle pro Tastenkombination erstellen!

 /

Windows 10/11 Datei-Explorer merkt sich bei der Navigation die ausgewählt Objekte nicht!

 /

Deaktivieren Sie das automatische Anordnen der Symbole unter Windows!

 /

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /

Delete confirmation Windows 11!

 /

Download Avast Antivirus 2020 kostenloser Schutz!

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 10 / 11?

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /