netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm
0.125
15991

Skalieren der Größe von Text, Symbolen und Apps in Windows 10?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Baumansicht in jeder der Explorer Adressleisten auch unter Windows 10!

 /

Irfanview ist ein Betrachter für eine Vielzahl von Bild , Audio und Video - Formaten!

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Ist eine Dual-Boot-Installation von Windows 7 und Windows Vista möglich?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Den Untertitel bei Android Handy aktivieren, oder deaktivieren?

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /