NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Použití: show offload [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show offload "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zatížení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm

0.031

Save icon layout and restore it.

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /