NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add allowedprogram - Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. add portopening - Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / ADD

netsh firewall add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p pnrp
Změny kontextu `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge set adapter
Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/add.htm

0.124

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /