NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interface - Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW

netsh routing ip routerdiscovery show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh lan set
Konfiguruje nastavení rozhraní.
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show.htm

0.093

Speichern der Remotedesktop Verbindungseinstellungen in eine RDP-Datei (alle Windows OS)?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Die wichtigsten Tastenkürzel im Internet Explorer, mit Erklärung?

 /