NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show interface - Viser informasjon om ruter-oppdagelse.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW

netsh routing ip routerdiscovery show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh lan set
Konfigurerer innstillinger p? grensesnitt.
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show.htm
0.125

Der Leistungsindex in Windows 8.1 / 10 fehlt?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

What is a file manager?

 /

Funktioniert der Dateimanager auf Windows x64 und x32?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /