NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show interface - Viser informasjon om ruter-oppdagelse.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW

netsh routing ip routerdiscovery show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh lan set
Konfigurerer innstillinger p? grensesnitt.
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show.htm
0.062

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

What is a phobia?

 /

Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen über den Win-8, bzw 8.1 Gerätemanager!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /