NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Bruk: set flags [name=] [flag=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP. flag - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes: clear: Slett alle angitte RIP-flagg. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering. triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer. cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter. senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag. Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom. Eksempler: set flags "Lokal tilkobling" clear set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.281
17345

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Timestamps?

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /