netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set flags ? Bruk: set flags [name=] [flag=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP. flag - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes: clear: Slett alle angitte RIP-flagg. splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont. poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering. triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer. cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP. accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter. acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter. senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter. nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag. Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom. Eksempler: set flags "Lokal tilkobling" clear set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / FLAGS

netsh routing ip rip set flags - Windows 2000/XP - kommando Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/flags.htm
0.14
17345

Wo finde ich das Tool, um zu verhindern, dass Win 7 ins Standby fährt?

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Warum den belegten Windows Festplatten Platz suchen und finden?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Windows 10 and computer management!

 /

Timestamps?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /