NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.061

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Bei Windows 7 die Bildschirmschoner Passwortabfrage abstellen?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer!

 /

Auf Windows 8.1/ 10 Administrator CMD Eingabeaufforderung am Desktop erstellen?

 /

Kinder mit Behinderung bei VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN privat Zusatzversichern, geht das?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /