NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.218
19088

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10, (defekt, gelöscht)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

Administrator Konto zu Standardbenutzer machen unter Windows 10!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

VHD, what is this file?

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /