netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.078
19088

Gadgets Windows 10?

 /

Beispiel, klassische Desktop-Uhr auf einem grünen Desktop!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Under Windows 10, enable and disable the device search, but how to?

 /

Datei-Zeit exportieren und in Excel, oder Calc bequem bearbeiten!

 /

Brightness adjustment Windows 10, without screen control?

 /

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Can I delete favorite filters entered by mistake?

 /