NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.125
19088

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

System Updatezeit bei Windows 11 wird angezeigt!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Was ist eine Vektorgrafik?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Download Kostenloses Scan zu PDF Tool für Windows!

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

Can I add a comment to the photos!

 /