NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Sposób użycia: add announcefilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie. Przykłady: add announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.186
17920

Ist OneLoupe als Windows Bildschirmlupe für Dualmonitore geeignet?

 /

Info area Symbols of the Windows 10 Taskbar classic customize!

 /

Can I set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not disable it?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Deaktivieren vom Login Bildschirm in Windows 10, aber wie?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /