netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Sposób użycia: add announcefilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie. Przykłady: add announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.125
17920

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Was ist der Windows Kompatibilitätsmodus?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /