NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Sposób użycia: add announcefilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie. Przykłady: add announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.265
17920

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Is there a way to change the background which is currently Black?

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /

Wenn das Netzlaufwerk nach Neustart oder Update verschwindet!

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Was ist eine Windows Console?

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Google Chrome Cookies löschen am Desktop PC!

 /