netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES


Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm
0.046
16711

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?(0)