NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES

netsh p2p pnrp cloud show names - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, names, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm

0.061

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8 / 10 Explorer?

 /

Finden und Starten der Problembehandlung in Windows-10 bei Computerproblemen?

 /

OnlyStopWatch!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Die Desktop-Lupe hat bei Windows-Vista und Dual-Monitor ein Problem?

 /