NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES

netsh p2p pnrp cloud show names - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, names, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm
0.218
16711

Can I see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (enable, disable)?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /

Keine konstante Frequenz bei meine CPU!  Warum?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

The free Text Editor for Windows 10!

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /