NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] součást ] Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti. component - Součást

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.077

What is a cmd.exe?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Wie kann ich die einzelnen Eingaben denn backuppen oder exportieren in Quick-Text-Paste?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /