NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Použití: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota routerid - Adresa IP směrovače. asborder - Určuje, zda směrovač pracuje jako hraniční směrovač autonomního systému (AS). Hraniční směrovač AS inzeruje vnější informace o směrování z ostatních zdrojů směrování, například ze statického směrování a z protokolu směrovacích informací (RIP), do AS protokolu OSPF. Hraniční směrovače AS mohou být vnitřními hraničními směrovači nebo hraničními směrovači oblasti a mohou být připojeny k páteřnímu propojení. Jedna z následujících hodnot: yes: Hraniční směrovač autonomního systému je povolen. no: Hraniční směrovač autonomního systému je zakázán. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: V prohlížeči událostí nejsou zaznamenány žádné události. error: V prohlížeči událostí jsou zaznamenány chyby. warn: V prohlížeči událostí jsou zaznamenány chyby a upozornění. info: Zaznamenává se maximální množství informací. Poznámky: Změní se globální parametry protokolu OSPF. Příklady: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní globální parametry protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.249
17432

Bei nichts tun am PC baldmöglichst in den Standby-Modus unter Windows 10, 8.1, 7!

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Deactivate Windows 10 Quick Start!

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen, suche Problem Lösung? 

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Der Unterschied zwischen Dateien und Ordnern?

 /

Heftrand mit ca 2cm Breite, bzw. nicht bedruckter Rand, wo ich den Ausdruck zum Abheften lochen kann?

 /

Take a screenshot with Paint in Windows 10!

 /