NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IPX u všech připojení klientů, které přijme. mode - režim ALLOW - povolit IPX u všech připojení klientů. DENY - povolit IPX u všech připojení klientů.

NETSH / RAS / IPX / SET / NEGOTIATION

netsh ras ipx set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/negotiation.htm
0.046

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

KO Timer zum Beenden der Windows Apps und Programme!

 /