NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IPX u všech připojení klientů, které přijme. mode - režim ALLOW - povolit IPX u všech připojení klientů. DENY - povolit IPX u všech připojení klientů.

NETSH / RAS / IPX / SET / NEGOTIATION

netsh ras ipx set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/negotiation.htm

0.093

Die Desktop-Lupe hat bei Windows-Vista und Dual-Monitor ein Problem?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Kann man den System Administrator auch unter Windows-10 aktivieren?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /