NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IPX u všech připojení klientů, které přijme. mode - režim ALLOW - povolit IPX u všech připojení klientů. DENY - povolit IPX u všech připojení klientů.

NETSH / RAS / IPX / SET / NEGOTIATION

netsh ras ipx set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/negotiation.htm
0.546
18962

Größenangaben in Giga, Mega, Kilo und Bytes Ordner und Dateien!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

Hilfe ich habe zu viele Smartphone Bilder, was soll ich machen?

 /

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

How to disable some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...?

 /

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

Windows Store reinstall on Windows 10 / 11, (clear, reset)?

 /

Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!

 /