NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Použití: uninstall Není podporováno. Chcete-li zahájit odinstalaci, přejděte do složky Síťová připojení.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.14

Q-Dir and known bugs! 

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows-7 Home, Professional und Ultimate?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

Can I login to windows 10 excluding live id (local account)?

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /