NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Použití: uninstall Není podporováno. Chcete-li zahájit odinstalaci, přejděte do složky Síťová připojení.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.171
17059

Open the location of a Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

So drucken Sie unter Windows 10 als PDF!

 /

What is a hexadecimal digit (hexa number)?

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

Nur den externen Monitor am Surface Pro oder Laptop nutzen bei Win 10!

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /