NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Použití: uninstall Není podporováno. Chcete-li zahájit odinstalaci, přejděte do složky Síťová připojení.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.156
17059

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

All Printer Folder on Windows 10!

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /

Where can I customize the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Desktop-Verknüpfung für das Ausführen-Dialog unter Windows 10 (Befehle)?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Ein Benutzerprofil verstehen unter Windows 10, 8.1 und MS-Server!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /