NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Použití: uninstall Není podporováno. Chcete-li zahájit odinstalaci, přejděte do složky Síťová připojení.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.343
17059

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

Open a second drive of directory in new window (Tab)?

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Entfernen Sie den Leistungsindexleser bei Windows 10!

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /