NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.14
12194

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

Command line to change the drive label of a drive!

 /

Should I buy an MS Office subscription or a full version?

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10!

 /