NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.062

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /