NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.108

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Wo kann ich den Bildschirmschoner aktivieren an meinem Samsung?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Gibt es Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /