NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.249
20032

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Turn off the touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

What is the difference between float and double?

 /

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

CMD prompt practically at the Start menu directory!

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Druckerverbindung und Druckprobleme!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 10, 8.1, ... und MS Server!

 /

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /