NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm

0.046

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

Die Listenansicht auf Details umstellen?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Wofür gespiegelte und gedrehte Bild suchen?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Fonts Print Overview!

 /