netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ] Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény. server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého je příkaz vydán. domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, z kterého je příkaz vydán.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.171
19831

Folder, Directory?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /