netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.218
18888

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Datei und Ordner Zeiten über MS Explorer Menü ändern!

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /

Output path (without the file name) as a separate column!

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

Finden Sie ähnliche, oder gleiche Bilder unter Windows so schnell wie noch nie!

 /

Zeige Bildvorschau, oder zeige Vorschau und Browser!

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /