NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm

0.093

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

MS Office 365 mit Freunden und Familie teilen, wie?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /