NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm

0.062

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

I missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots deinstallieren!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /