NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.187
20032

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Probleme beim ersten Ausführen von Programmen unter Windows 8.1?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Kann ich die Win-7/8.1/10 Bilder in Windows XP verwenden?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Ein Benutzerprofil verstehen unter Windows 10, 8.1 und MS-Server!

 /