NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.061

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Was ist in Windows der Infobereich?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Rechtschreibprüfung Internet Explorer 11/10 ändern Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /