NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.046

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

In Windows-10 den Bildschirmschoner ändern, aktivieren, oder deaktivieren, aber wie?

 /

How can I change the administrator, Windows 8, 8.1 and 10 (user)?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Den Autostart-Manager am Android Handy einrichten ohne Zusatzsoftware?

 /

Öffnen der erweiterten Systemeinstellungen in Windows 10 (drei Wege)!

 /