NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Použití: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota state - určuje, zda jsou povoleny dočasné adresy; maxdadattempts - počet pokusů o zjištění duplicitní adresy; výchozí hodnota je 5; maxvalidlifetime - maximální doba platnosti dočasné adresy; výchozí hodnota je 7d (sedm dní); maxpreferredlifetime - maximální doba preferování dočasných adres; výchozí hodnota je 1d (jeden den); regeneratetime - doba platnosti dočasné adresy při vygenerování nové adresy; výchozí hodnota je 5s (pět sekund); maxrandomtime - horní hranice při vypočítávání náhodného zpoždění v době spuštění; výchozí hodnota je 10m (deset minut); randomtime - skutečná doba, která bude použita místo hodnoty generované při spuštění; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Modifikuje parametry související s generováním dočasné adresy. Pokud je zadán parametr randomtime, není použita hodnota maxrandomtime. Hodnoty času mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry konfigurace utajení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry konfigurace utajení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.14
16931

Change user password in Windows 10/11, via NET USER command?

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10/11 to delete duplicates!

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

In Windows 7 bestimmte Anwendungen, bzw. Programme immer als Administrator ausführen, bzw. starten?

 /

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

Activate offline files in Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

REN command to rename files, examples command prompt!

 /

Can I add folder shortcuts to the start menu in Windows 11?

 /