NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Použití: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota state - určuje, zda jsou povoleny dočasné adresy; maxdadattempts - počet pokusů o zjištění duplicitní adresy; výchozí hodnota je 5; maxvalidlifetime - maximální doba platnosti dočasné adresy; výchozí hodnota je 7d (sedm dní); maxpreferredlifetime - maximální doba preferování dočasných adres; výchozí hodnota je 1d (jeden den); regeneratetime - doba platnosti dočasné adresy při vygenerování nové adresy; výchozí hodnota je 5s (pět sekund); maxrandomtime - horní hranice při vypočítávání náhodného zpoždění v době spuštění; výchozí hodnota je 10m (deset minut); randomtime - skutečná doba, která bude použita místo hodnoty generované při spuštění; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Modifikuje parametry související s generováním dočasné adresy. Pokud je zadán parametr randomtime, není použita hodnota maxrandomtime. Hodnoty času mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry konfigurace utajení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry konfigurace utajení. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.186
16931

Adjust the preview window size in Windows 10/11, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 11 und 10!

 /

Auto power options adjustment, increase energy efficiency on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings on Windows OS!

 /

Use Windows 98 on Windows 10 2020 and 2021!

 /

Gesamtspiellänge bei Medien in einer Explorer Spalte unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How can I query whether a path is a folder or directory?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Preview fonts installed in Windows 11 or 10, how does that work?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /