NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show area ? Použití: show area Poznámky: Zobrazuje parametry oblasti.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / AREA

netsh routing ip ospf show area - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/area.htm
0.062

Facebook.de Anwendungen und Spiele löschen, bzw. entfernen?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /