NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.108

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Wie erstelle ich in Windows 7 eine Desktopverknüpfung für das schnelle Abmelden?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Ist das Service Pack 2 für Windows Vista oder für Server 2008?

 /