NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.156
12194

Start Microsoft Store in Windows 11?

 /

Aero?

 /

The Administrator in Windows 10/11, and change Admin!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

WIA, or TWAIN scanner interface support on Windows!

 /

Erkennen in Q-Dir wenn es mit Administrator Privilegien läuft!

 /

Automatically turn off monitor even excluding power options in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

The difference between files and directorys?

 /

Bei meinem Windows 11 ist die digitale Desktop Uhr zu klein!

 /

This is a multi touch test tool for all Windows desktop and mobile devices!

 /

Windows 10 / 11 desktop is gone, what can I do?

 /