NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.203
12194

Schrifttyp, bzw. Schriftart am Android Handy ändern?

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren!

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

What is a Windows document?

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /