NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.187
12194

Soundschema in Windows 8.1/10 anpassen, oder deaktivieren (Startsound, usw)?

 /

What are access times, in Hard Drive Test?

 /

PowerShell ISE desktop shortcut under Windows 11!

 /

USB drives not recognized under Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, why?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 11, 10, 8.1, 7 ...?

 /

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 für Windows 10!

 /

Standby Block when the MS Windows 11, 10, .. PC wakes up from standby!

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /

Windows 11 automatically troubleshoot computer problems, Can I?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /