netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. uninstall - Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.187
12194

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /

Gibt es eine portable Freeware, um gelöschte Dateien wiederherzustellen?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Unterschied IExtractImage2 und IExtractImage?

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /