NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.077

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Das Don't Sleep Video!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Den Virenschutz "Windows Defender" in Win 8 (10, 8.1) deaktivieren!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /