netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.171
16449

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /