NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.171
16449

Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

The 3D Bench Mark for Windows OS

 /

Suchanfragen Windows-10 MS Datei-Explorer (einfache Beispiele)?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

CMD prompt at the Start menu folder!

 /

Die Uhr hat nicht auf Winterzeit umgestellt, kann ich das auch manuell?

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

How to translate Get Pixel Color for people in my country?

 /