NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.156
16449

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Time zone settings on MS Windows 11 OS!

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

What is the purpose of defragmenting on Windows?

 /

Defragment or optimize (hard drive, drive, SSD)?

 /

See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /