NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.234
16449

Calibrate joystick / game controller under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

Is there also a way to save the position of the sticky notes?

 /

Internet Explorer 11 Eingabeleiste fehlt (Suchfeld, Menü)!

 /