NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů. delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky. delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE

netsh routing ipx delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface show
Zobrazí informace
netsh routing ipx sap delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete.htm
0.203
16449

Check if all directorys enjoy virus protection under Windows 10!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Remove File Eraser from Windows (11, 10, 8.1, ...) wrong Language, can I!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Deactivate background apps under Windows 11 / 10, clear RAM!

 /

Kopieren, Drag und Drop, Verschieben im neuen Prozess weil es hängt?

 /

What is EXIF?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 11, 10 and 8.1!

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10/11, (defekt, gelöscht)?

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Die Aero Desktop Uhr, die richtig gut unter Windows 10 ausschaut!

 /