NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.046

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Wie ändere ich das Desktop-Thema in Windows-10 (Download)?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /