NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routinguWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh bridge'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.203
12470

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Fenster immer im Vordergrund unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

Desktop Uhr für den Ostern Desktop-Hintergrund!

 /