NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect iphost ? Sposób użycia: connect iphost Parametry: Adres IP lub nazwa hosta. Numer portu. Przykłady: connect iphost microsoft.com 28

NETSH / DIAG / CONNECT / IPHOST

netsh diag connect iphost - Windows 2000/XP - polecenie Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/iphost.htm
0.14

What are time zones?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Sortieren der Bilder nach Ähnlichkeit und bessere Photos markieren!

 /