NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect iphost ? Sposób użycia: connect iphost Parametry: Adres IP lub nazwa hosta. Numer portu. Przykłady: connect iphost microsoft.com 28

NETSH / DIAG / CONNECT / IPHOST

netsh diag connect iphost - Windows 2000/XP - polecenie Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci.
netsh routing ip nat
Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add v4tov4
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/iphost.htm
0.062

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Gibt es Windows-7 Tastenkürzel für die Schnellstartleiste?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Was ist web.archive.org für eine Seite, (Boot, Zugriffe, Datenschutz)?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /