NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Sposób użycia: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]| [[protocol=]tcp] Parametry: Tag Wartość listenport - Nasłuchiwany port IPv4. connectaddress - Podłączany adres IPv4. connectport - Podłączany port IPv4. listenaddress - Nasłuchiwany adres IPv4. protocol - Używany protokół. Aktualnie obsługiwany jest tylko protokół TCP. Spostrzeżenia: Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4

netsh interface portproxy add v4tov4 - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS.
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.156
23810

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 11, 10 Store for Free!

 /

Dies ist ein Multi Touch Test Tool für alle Windows Desktop und Mobilgeräte!

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

What does VSync mean?

 /

What is more dangerous, ransomware or trojan!

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10/11!

 /

Lieblings Notizen Speichern und immer Wieder Verwenden!

 /