NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Použití: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4

netsh interface portproxy add v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.187
25370

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Find Character Map in Windows 11!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10/11, how to change numbers formats?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Can I set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Microsoft's solutions for MAC!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /