netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Použití: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4


Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.046
25370

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

The difference between files and directorys?

Help: "Connection error" in Windows 10/11 when the folder is locked!

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?(0)