NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Použití: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4

netsh interface portproxy add v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.186
25370

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

How to mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Was sind Audiogeräte?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /