NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Použití: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4

netsh interface portproxy add v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.14
25370

Bibliothek-Symbol ändern und weitere Ordner hinzufügen unter Windows 11!

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

What is a RAM?

 /

Find similar or same images in different folders!

 /

After updating Win-10/11 no space on the disk, what now?

 /

Remove the performance index reader from Windows 10 and 11!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Kann man unter Windows 10 / 11 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /