NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: connect ieproxy - Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer. connect iphost - Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika. connect mail - Połącz z serwerem poczty. connect news - Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.

NETSH / DIAG / CONNECT

netsh diag connect - Windows 2000/XP - polecenie Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip dnsproxy show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 set interface
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.
netsh routing ip show interface
Wyświetla informacje o interfejsie.
netsh ras add link
Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect.htm
0.14

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /