NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Sposób użycia: connect mail Parametry: Brak. Przykłady: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - polecenie Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.265
14061

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Beispiele, wie Sie Text unter Windows problemlos einfügen können!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Example can I paste a signature to WordPad shortcut!

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

The last 10 open fonts directory, use, compare, ...!

 /

Wozu Immer Maus Rad unter Windows (10, 8.1, 7) ?

 /

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Test the PC for several hours!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /