netsh ras add link - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ SWC - Zapewnia kompresję programową (MPPC) LCP - Zapewnia rozszerzenia protokołu kontroli łącza z zestawu protokołów PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Pokazuje stan usługi Teredo.
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.156
19072

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Einzelne oder verschiedene Bilder zusammenfassen zu einer Datei!

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Can I enable or turn off Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /