NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ SWC - Zapewnia kompresję programową (MPPC) LCP - Zapewnia rozszerzenia protokołu kontroli łącza z zestawu protokołów PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Pokazuje stan usługi Teredo.
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.171
19072

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /

USB Stick überprüfen bei Windows 7, wie geht das?

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Welches Betriebssystem soll zuerst starten- bei Windows 7 einstellen, wie?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Dateierweiterung in der Datei-Typ Spalte aktivieren!

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

DesktopOK auf die neueste Version aktualisieren, Update?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /