NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [tür = ] SWC|LCP PPP'nin uzlaşacağı bağlantı özellikleri listesine öğe ekler. tür - geçerli tür SWC - Yazılım sıkıştırması sağlar (MPPC) LCP - PPP iletişim kuralları kümesinden Bağlantı Denetim İletişim Kuralı uzantıları sağlar.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.
netsh routing ip nat add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh interface portproxy add v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios add nbname
NETBIOS adlar? listesine bir NETBIOS ad? ekler.
netsh ras ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ip add dns
Statik bir DNS sunucu adresi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.171
15951

Do files in the Recycle Bin take up space?

 /

What is editor?

 /

Activate or deactivate MS Outlook message sound!

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

How can I ignore the file extensions in the file search?

 /

How can I change the printer for printing of test pages?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

What is Windows 10X?

 /

Enable or disable AutoCorrect in Word?

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Where can I find the Windows 11 version and build number?

 /