NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add authtype - Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował. add link - Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował add multilink - Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował add registeredserver - Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje elementy do tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip dnsproxy install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ip show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedziWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.124

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 anpassen?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Kann man nicht sicher gelöschte Dateien finden und diese dann sicher löschen?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /