NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Wybiera typy uwierzytelniania, które serwer RAS będzie próbował wynegocjować. Negocjacje będą prowadzone od najbardziej bezpiecznych do najmniej bezpiecznych. Gdy klient i serwer uzgodnią typ uwierzytelniania, negocjacje PPP będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi dokumentami RFC. type - typ PAP - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst). SPAP - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva. MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake, używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania Message Digest 5. MSCHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake firmy Microsoft. MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP. EAP - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
netsh routing ip igmp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Wyświetla wpisy powiązań buforu.
netsh routing ip show scope
Wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze.
netsh ras appletalk show
Wyświetla informacje.
netsh firewall show opmode
Wyświetla konfigurację operacyjną zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.343
17696

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

PreventTurnOff for all Windows OS desktop and servers!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /