netsh routing ip ospf set area - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set area ? Sposób użycia: set area [areaid=] [[auth=]none|password] [[stubarea=]yes|no] [metric=] [[sumadv=]yes|no] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru OSPF, którego parametry chcesz ustawić. auth - Określa, czy dla tego obszaru są wymagane hasła w postaci zwykłego tekstu. Jeśli któryś obszar wymaga hasła: Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które są w tym samym segmencie sieci, muszą używać identycznych haseł. Interfejsy z tego samego obszaru, które są w różnych sieciach, mogą używać różnych haseł. Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania. stubarea - Określa, czy ten obszar jest skonfigurowany jako obszar wejściowy. Obszar wejściowy to obszar OSPF, który nie wylicza tras zewnętrznych. Trasy zewnętrzne spoza autonomicznego systemu OSPF (AS) nie są kierowane do obszarów wejściowych ani przez nie. Routing do zewnętrznych tras docelowych AS w tych obszarach jest oparty wyłącznie na domyślnej trasie podsumowania. Zmniejsza to ilość przesyłanych danych dla wewnętrznych routerów obszaru wejściowego. Szkieletu nie można konfigurować jako obszaru wejściowego. Nie można też konfigurować łączy wirtualnych tak, aby prowadziły przez obszary wejściowe. metric - Koszt domyślnej trasy podsumowania, którą router anonsuje w obszarze wejściowym. Jeśli dany obszar jest skonfigurowany jako wejściowy, a sam router jest routerem granicznym obszaru, to metryka wejścia wskazuje koszt domyślnej trasy podsumowania, którą router anonsuje w danym obszarze. sumadv - Importuje anonse podsumowań. Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru. Przykłady: set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / AREA

netsh routing ip ospf set area - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.
netsh p2p group show acl
Wyświetla informacje listy ACL.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/area.htm
0.14
17116

Find color filter settings under Windows 10, can I!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Wie erstelle / lösche ich am Schnellsten Benutzerkonten per Befehlszeile?

 /

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Can I prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Immer im Vordergrund, in die Taskleiste, Transparenz für alle Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 start famous fax and scan feature!

 /