NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set area ? Kullanım: set area [areaid=] [[auth=]none|password] [[stubarea=]yes|no] [metric=] [[sumadv=]yes|no] Parametreler: Etiket Değer areaid - Parametrelerin ayarlanacağı OSPF alanının IP adresi. auth - Alan için düz metin parolaların gerekli olup olmadığını belirtir. Bir alan için parola gerekiyorsa: Aynı ağ bölütünde aynı alandaki arabirimler aynı parolaları kullanmalıdır. Farklı ağlarda olup aynı alanda olan arabirimlerin parolaları farklı olabilir. Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve parola 12345678'dir. Parolalar düz metin olarak aktarılır, bu nedenle bu seçenek güvenlik için değil kimlik tanımlama içindir. stubarea - Bu alanın bir saptama alanı olarak yapılandırılıp yapılandırılmayacağını belirler. Bir saptama alanı, dış yolları numaralandırmayan bir OSPF alanıdır. OSPF Özerk Sistem (AS) dışından dış yollar, saptama alanlarına veya saptama alanları aracılığıyla yönlendirilmez. AS dış hedeflerine bu alanlarda yönlendirme yalnızca bir özet varsayılan yola dayalıdır. Bu, bir saptama alanının iç yönlendiricileri için ek yükü azaltır. Omurgayı bir saptama alanı olarak yapılandıramazsınız. Sanal bağlantıları saptama alanları aracılığıyla yapılandıramazsınız. metric - Yönlendiricinin saptama alanlarına ilan ettiği özet vasrayılan yolun maliyetidir. Alan bir saptama alanı olarak yapılandırılmışsa ve yönlendirici kendisi bir alan sınırı yönlendiriciyse saptama ölçütü, yönlendiricinin alana ilan ettiği özet varsayılan yolun maliyetini gösterir. sumadv - Özet ilanlarını al Açıklamalar: Belirtilen alan için OSPF parametrelerini değiştirir. Örnek: set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / AREA

netsh routing ip ospf set area - Windows 2000/XP - Komutları Belirlenen alan?n parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.
netsh routing ip ospf show virtifstats
OSPF sanal arabirimlerini gösterir.
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirlenen alan?n parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/area.htm
0.265
17015

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

Open a second drive of directory in new window (Tab)?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Simply switch from the admin to the standard user in the program!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Windows 10 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Download Microsoft Works for Windows!

 /