NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set area ? Kullanım: set area [areaid=] [[auth=]none|password] [[stubarea=]yes|no] [metric=] [[sumadv=]yes|no] Parametreler: Etiket Değer areaid - Parametrelerin ayarlanacağı OSPF alanının IP adresi. auth - Alan için düz metin parolaların gerekli olup olmadığını belirtir. Bir alan için parola gerekiyorsa: Aynı ağ bölütünde aynı alandaki arabirimler aynı parolaları kullanmalıdır. Farklı ağlarda olup aynı alanda olan arabirimlerin parolaları farklı olabilir. Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve parola 12345678'dir. Parolalar düz metin olarak aktarılır, bu nedenle bu seçenek güvenlik için değil kimlik tanımlama içindir. stubarea - Bu alanın bir saptama alanı olarak yapılandırılıp yapılandırılmayacağını belirler. Bir saptama alanı, dış yolları numaralandırmayan bir OSPF alanıdır. OSPF Özerk Sistem (AS) dışından dış yollar, saptama alanlarına veya saptama alanları aracılığıyla yönlendirilmez. AS dış hedeflerine bu alanlarda yönlendirme yalnızca bir özet varsayılan yola dayalıdır. Bu, bir saptama alanının iç yönlendiricileri için ek yükü azaltır. Omurgayı bir saptama alanı olarak yapılandıramazsınız. Sanal bağlantıları saptama alanları aracılığıyla yapılandıramazsınız. metric - Yönlendiricinin saptama alanlarına ilan ettiği özet vasrayılan yolun maliyetidir. Alan bir saptama alanı olarak yapılandırılmışsa ve yönlendirici kendisi bir alan sınırı yönlendiriciyse saptama ölçütü, yönlendiricinin alana ilan ettiği özet varsayılan yolun maliyetini gösterir. sumadv - Özet ilanlarını al Açıklamalar: Belirtilen alan için OSPF parametrelerini değiştirir. Örnek: set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / AREA

netsh routing ip ospf set area - Windows 2000/XP - Komutları Belirlenen alan?n parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.
netsh routing ip ospf show virtifstats
OSPF sanal arabirimlerini gösterir.
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirlenen alan?n parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/area.htm
0.171
17015

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

Server 2008/2012 und Windows 7/8.1/10 parallel installieren?

 /

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Can I start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

 /

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

How to change Administrator in windows 10?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Check if all folders enjoy virus protection under Windows 10!

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /