NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set area ? Bruk: set area [areaid=] [[auth=]none|password] [[stubarea=]yes|no] [metric=] [[sumadv=]yes|no] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til OSPF-området som paramatere angis for. auth - Angir om passord i klartekst kreves for området. Hvis du trenger passord for et område: Alle grensesnitt i det samme området som er på det samme nettverkssegmentet, må bruke identiske passord. Grensesnitt i samme område som er på forskjellige nettverk, kan ha forskjellige passord. Som standard aktiveres passord, og passordet er 12345678. Passord sendes i klartekst, så dette alternativet er for identifisering, ikke sikkerhet. stubarea - Angir om dette området konfigureres som et stubbeområde Et stubbeområde er et OSPF-område som ikke lister opp eksterne ruter. Eksterne ruter fra utenfor OSPF autonomous System. (AS) flyter ikke inn i eller gjennom stubbeområder. Ruting til AS-eksterne mål i disse områdene baseres bare på en summarisk standardrute. Dette reduserer ekstraomkostninger for et stubbeområdes interne rutere. Du kan ikke konfigurere stammen som et stubbeområde. Du kan ikke konfigurere virtuelle koblinger gjennom stubbe- områder. metric - Kostnaden til den summariske standardruten som ruteren kunngjør inne i stubbeområdet. Hvis området er konfigurert som et stubbeområde og ruteren selv er en områdegrenseruter, indikerer stubbemetrikken kostnaden til den summariske standardruten som ruteren kunngjør inne i området sumadv - Kunngjøringer om importsammendrag Merknader: Endrer OSPF-parametere for angitt område. Eksempler: set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / AREA

netsh routing ip ospf set area - Windows 2000/XP - kommando Endrer OSPF-parametere for det angitte omr?det. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer OSPF-parametere for det angitte omr?det. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/area.htm
0.249
16700

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Enable History Printer for Windows 10 easy and smart Feature!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /