NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set area - Endrer OSPF-parametere for det angitte området. set global - Endrer globale OSPF-parametere. set interface - Endrer OSPF-konfigurasjonsparametere for grensesnittet. set protofilter - Angir OSPF-protokollfilterhandling set routefilter - Angir OSPF-rutefilterhandling. set virtif - Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm
0.046

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

 /

Stars as traces On the desktop!

 /

Lustige Zigarettenschachtelsprüche für Zigarettenschachteln erstellen!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /