NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set area - Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru. set global - Zmienia globalne parametry protokołu OSPF. set interface - Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu. set protofilter - Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF. set routefilter - Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF. set virtif - Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm
0.062

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Windows

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /