netsh firewall show state - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show state ? show state [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla bieżący stan zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show state show state DISABLE show state ENABLE show state verbose = DISABLE show state verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / STATE

netsh firewall show state - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla bieżący stan zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/state.htm
0.14
15059

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8.1 u. 10 ändern?

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

Die Desktop Symbole unter Windows 10 organisieren!

 /