NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.077

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Warum heißt der Windows-XP Dateimanager Explorer?

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /