NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.171
11936

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

What is a hardware keyboard?

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

What are address classes?

 /