NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.296
11936

In which programming language is the freeware written?

 /

Modify directory Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

 /

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Tray function to see the Windows 11, 10, ... CPU and Memory usage!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Search for a Photo Resizer that works On Windows 11, 10, ...!

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /