NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm

0.046

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Funktioniert der Dateimanager auf Windows x64 und x32?

 /

Kann man im Windows-7 Explorer die Verzeichnisstuktur ausblenden?

 /

Bei Windows 7 für alle Edition das integrierte Administrator-Konto aktivieren?

 /

Kennwort deaktivieren in Windows 10 (Ruhezustand, Energie sparen), aber wie?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /