netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ MULTI - Zapewnia sesje PPP z łączem wielokrotnym. BACP - Zapewnia protokół kontroli alokacji pasma sieciowego.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.187
20119

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

What is a plotter?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /