NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Sposób użycia: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Wartość serwera referencyjnego do ustawienia w rejestrze. cloud - Chmura, której serwer referencyjny powinien zostać ustawiony. Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracyjne serwera referencyjnego PNRP. Wpis serwera referencyjnego może zawierać wiele wpisów oddzielonych średnikami (;). Przykłady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm
0.14
18082

Where is the admin run dialog on Windows 11?

 /

Can I Install Windows 10 or 11 excluding Product Key?

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

HDD or SSD read out data from a 64-bit computer with 32-bit XP / 10?

 /

What is SmartScreen?

 /

Open Windows 11 settings the solutions!

 /

WHQL certified?

 /

Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10//11, warum?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Is there compatibility mode on Windows 10/11?

 /

Manchmal braucht man einen Countdown der unter Windows die Zeit runterzählt!

 /