netsh » bridge » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / BRIDGE / DUMP


Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show state
Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ipx delete staticservice
Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.
netsh ras ip delete
Usuwa elementy z tabeli.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/dump.htm
0.093
13143
Windows 10/11 diskmgmt.msc! Group the tiles in the Windows 10 Start menu! Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system! Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!   Gadgets Windows 10/11? Turn off Bitlocker, Windows-10? Assistent zum Erstellen von Ordnerfreigaben unter Windows 11/10? Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer! Power options changes in Windows 11 / 10! Automate date entries via the clipboard in QTP!(0)