NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / BRIDGE / DUMP

netsh bridge dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete neighbor
Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag ping iphost
Testuj adres IP lub nazwę hosta poleceniem ping.
netsh routing ip igmp show iftable
Wyświetla grupy hostów IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show state
Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ipx delete staticservice
Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/dump.htm
0.171
13143

Wo ist der Speicherort vom Win 7, 10 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /

Change the default action of pressing WIN+E! 

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Windows-10 Update hängt bei 91 Prozent, warum?

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

Which version of WDDM your GPU driver uses my system?

 /

Enter key on Keyboard!

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , how to do?

 /