NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE

netsh routing ipx delete staticservice - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.125
19880

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Das Umbenennen von irrtümlich umbenannten Ordner rückgängig machen!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Von einem einzelnen Bild in einem Ordner oder HD ähnliche oder gleiche finden!

 /

Single or different pictures to a file!

 /

Window shake and minimize under Windows 11!

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Schlafmodus Blockierung mit Windows Starten lassen!

 /

Show wallpaper on TeamViewer connection?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Local Group Policy Editor in Windows 11/ 10 find and open, but can I?

 /