NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Sposób użycia: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Tag Wartość 6over4 - Czy utworzono interfejsy 6over4. v4compat - Czy włączono adresy zgodne z V4. Spostrzeżenia: Włącza lub wyłącza różne typy zdeprecjonowanej funkcji. Domyślna wartość wszystkich parametrów to disabled. Przykłady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.234
16124

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Farbfilter Einstellungen unter Windows 10 finden!

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Forget the Font Name!

 /

Directory print!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /