netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. set netassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. set nodereq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. set pool - Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
netsh routing ip rip show interface
Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.234
13173

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Auto login windows 10 excluding password?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Can I remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Can I connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /