netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. set netassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. set nodereq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. set pool - Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.078
13173

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

Auto login in Windows 10 excluding password?

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

How can I deactivate the grouping of the folder size (Folder-Size) view?

x86 und x32, was ist was?

Der TV Empfang und die Bildqualität sind auf einmal schlechter geworden?(0)