netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo) rozmiar - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. (dziesiętnie)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.281
14673

Hot Tip Windows 10 Activate classic GodMode!

 /

Share documents and images under Windows 10!

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10 und geschützte Ordner Problem!

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Konfigurieren Sie die Anzahl der Schneeflocken und die Flocken-Art!

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /