netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo) rozmiar - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. (dziesiętnie)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.14
14673

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Change timestamps of directorys and files quickly and effectively!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /