netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo) rozmiar - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. (dziesiętnie)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie.
netsh diag show news
Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych.
netsh routing ip nat delete h323
Wyłącza serwer proxy H323.
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.202
14673

Quad-Explorer neuer und alter Verzeichnis-Baum (Window Tree-View)?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Quad-Explorer neuer und alter Verzeichnis-Baum (Window Tree-View)?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in excluding keyboard?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /